Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF i Almedalen

Våra seminarier under Almedalsveckan kan du se i efterhand, länkar nedan.

Nyhet

SULF var i Almedalen och opinionsbildade under politikerveckan vecka 27. Under veckan arrangerade vi flera seminarier. Seminarierna webbsändes.

 • 4/7 kl 12-14, Högskolan E22:
  Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor 
  Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i akademin utifrån sina uppdrag. Vilken slags jämställdhet de vill göra?Under 1990-talet sattes akademisk frihet ofta upp som skyddsvägg mot allt vad jämställdhet hette; då var jämställdhet ett hot mot allt och alla, kvinnor skulle komma att ta över akademin och den sista fria tanken var definitivt tänkt. Idag diskuteras New Public Management som ett stort hot och linjestyrning anses hota akademins grundtanke om kollegialitet och akademisk frihet.
  Länk till webbsändning, del 1, del 2, del 3
 • 6/7 kl 10-11, Högskolan B24
  Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet?
  Vad krävs för att förbättra lärandet? Hur utformas lärandet optimalt? Professor i högskolepedagogik samtalar med studenter, universitetslärare, rektorer och politiker om hur vi maximerar lärandet i högskolan. Idag fokuseras debatten på antal undervisningstimmar och inte på kritiska diskussioner med kollegor om pedagogik, det som kallas det akademiska lärarskapet. De timmar som avsätts på undervisning räcker inte till kritisk granskning. Vi anser att det akademiska lärarskapet är nyckeln till kvalitetsutveckling för undervisning. Vi vill därför diskutera hur vi kan maximera lärandet
  Länk till webbsändning
Fler nyheter