Sök efter:

SULF kommenterar Oredlighetsutredningens förslag

Idag överlämnade den särskilda utredaren Margaretha Fahlgren över Oredlighetsutredningens förslag till statsrådet Helene Hellmark Knutsson. Utredningen kommer enligt ministern sändas ut på remiss. Utredningen ifrågasätter också om lärosätens kan vara opartiska i sin bedömning av om de egna forskarna har fuskat. – Detta är en fråga som även SULF har ställt sig  i samband med konkreta fall som kommit oss till känna, säger Carl Falck, Förbundsjurist.

Nyhet

Utredningen har bland annat föreslagit att en ny myndighet skall inrättas för att utreda misstankar om oredlighet och utredningen föreslår också en definition av begreppet oredlighet i forskningen. Dessa frågor är komplicerade och måste vara föremål för en noggrann analys så det återkommer SULF om i sitt remissvar.

När det gäller oredlighet och forskningsfusk har utgångspunkten från SULF:s sida alltid varit att den akademiska friheten är oerhört viktig att slå vakt om men att den friheten också innebär ett stort ansvar för såväl forskare som högskolor. Därför är det bra att utredningen föreslår ett tydligare och mer rättssäkert system som också skall bidra till att det blir en enhetlighet i bedömningen av vad som är oredlighet.

-Utredningen ifrågasätter också om lärosätens kan vara opartiska i sin bedömning av om de egna forskarna har fuskat. Detta är en fråga som även SULF har ställt sig  i samband med konkreta fall som kommit oss till känna, säger Carl Falck, Förbundsjurist.

– Utredningen föreslår också att information om oredlighet till bland annat forskningsfinansiärer skall ske först efter att oredlighet har  konstaterats. Det här är en mycket viktig punkt då vi har kunnat konstatera att det i vissa ärenden om oredlighet har gått ut information om att oredlighet har förekommit innan frågan är slutligt avgjord. Det har lett till svåra konsekvenser för forskare där man slutligen har konstaterat att oredlighet ej förekommit, fortsätter Carl Falck.

Fler nyheter