Sök efter:

SULF kommenterar UKÄ:s årsrapport

Nyhet

Universitetskanslersämbetet har för 40:e året i rad presenterat sin årsrapport. Få andra organisationer kan skryta med att deras årsrapporter är så lästa och uppskattade som UKÄ:s. Det är av stor betydelse att statistik och analys av högskolesverige över tid presenteras årligen på det här sättet.  

SULF noterar inledningsvis tre saker: 

  • Andelen tidsbegränsade anställningar i högskolan minskar inte 
  • 41 procent av nybörjarna i forskarutbildningen är utländska* 
  • 23 procent av forskarna är internationellt rekryterade 

UKÄ har fört statistik över andelen tidsbegränsade anställningar i högskolan sedan 2016. Under de första åren rapporterades minskningar år för år, men nu verkar utvecklingen ha stannat av och ligger kvar på 27 procent.  

Utländska doktorander och forskare är viktiga för svensk forskning och undervisning och helt avgörande för kompetensförsörjning av svensk högskola.  

Regeringen behöver säkra att de människor som kommer hit får en rimlig chans att leva och verka här. De är här för att undervisa, forska och leva, inte för att stå i kö hos Migrationsverket och oroa sig för snårig byråkrati och negativa beslut.  

Arbetsgivarna behöver vinnlägga sig om att skapa goda förutsättningar för att utländska medarbetare får hjälp och stöd att fungera och må bra på sin svenska arbetsplats. Det kan handla om tydlig introduktion i anställningen och information om svensk lagstiftning som rör arbetsmarknad, forskning och högre utbildning.  

*Personer som fått uppehållstillstånd mindre än två år före doktorandstudierna påbörjats och personer som är födda utomlands och invandrat mindre än två år före doktorandstudierna påbörjats.

Fler nyheter