Sök efter:

SULF medgrundare till Demokratins röstbärare

Nyhet

21 mars bildades en ny kommitté, Demokratins röstbärare. Kommitténs syfte är att skapa samverkan mellan kulturutövare, forskare och journalister kring gemensamma demokratiutmaningar. Bland annat så ska kommittén samverka kring områden som ökade hot, hat och våldsamheter, svåra anställningsförhållanden och ökande självcensur. Förhoppningen är att kunna bidra med inspiration och kunskap till fler – både på nationell och internationell nivå.

Dagen då kommittén bildades möttes företrädare för kulturutövare, journalister och forskare i Uppsala och pratade akademisk frihet och demokrati. Från SULF deltog Karin Åmossa, samhällspolitisk chef och Marielle Nakunzi, chef för enheten för profession och villkor.

Läs mer om kommittén här.

Fler nyheter