Sök efter:

SULF/Saco-S stämmer KTH i Arbetsdomstolen

Nyhet

SULF/Saco-S har lämnat in en stämningsansökan gentemot KTH till Arbetsdomstolen. Arbetsgivaren KTH har fattat beslut som innebär en förändring av vår medlems uppdrag och arbetsuppgifter. SULF menar att KTH inte har haft rätt att fatta besluten och att KTH:s agerande är godtyckligt och strider mot lag och goda seder.

Själva upprinnelsen till tvisten är oriktiga påståenden som KTH lämnat till Statens ansvarsnämnd.  Inte ens KTH står längre bakom dessa påståenden. KTH har genom sitt agerande försatt vår medlem i en situation där hen inte kan freda sig mot de tidigare påståenden som KTH har gjort. Arbetsgivaren har inte gjort något för att begränsa den skada som lärosätets agerande har orsakat.

KTH:s agerande har allvarligt skadat och smutskastat vår medlems rykte. Besluten om förändringen av vår medlems uppdrag och arbetsuppgifter är ingripande. Besluten har fått mycket allvarliga konsekvenser för vår medlem. Tjugo års framgångsrikt och hårt arbete som forskare riskerar att kullkastas och även möjligheterna till framtida samarbeten och forskningsfinansiering.

- Det är viktigt att arbetsrättsliga principer gäller inom högskole- och universitetssektorn. Arbetsledningsbesluten är ingripande och KTH har agerat godtyckligt och i strid med lag och goda seder. Därför har vi lämnat i en stämningsansökan gentemot KTH, säger Carolina Öhrn, förbundsjurist på SULF.

Fler nyheter