Sök efter:

SULF utreder samband mellan finansiering och arbetsmiljö

Nyhet

Anna-Carin Fagerlind Ståhl är utredare på SULF.
- Jag har fått i uppdrag att undersöka sambanden mellan externfinansiering, anställningsvillkor och arbetsmiljö hos forskare och universitetslärare. Jag kommer bland annat skicka ut en enkät till SULF-medlemmar och intervjua frivilliga ör att undersöka dessa samband. Undersökningen kommer att resultera i en rapport. Kontakta gärna mig om du vill bli intervjuad, acf@sulf.se.Fler nyheter