Sök efter:

SULF välkomnar Styr- och resursutredningens betänkande

Nyhet

SULF välkomnar Styr- och resursutredningens betänkande som är väl genomarbetat och grundat i en djup kunskap om villkoren inom akademin. Många av förslagen ligger väl i linje med de ställningstaganden som SULF:s kongresser har gjort under många år.

SULF kan inte nog lyfta fram betydelsen av de förstärkta akademiska kärnvärden som utredningen föreslår. Vi vill gå så långt som att säga att många av de andra förslagen i utredningen är beroende av att förslagen om förstärkt akademisk frihet, utbildningens frihet, kopplingen mellan forskning och utbildning samt förstärkt kollegialitet genomförs.

SULF tillstyrker alltså förslagen om ett samlat anslag under förutsättning att utredningens förslag om förstärkning av vissa normer i högskolelagen genomförs. Det gäller särskilt förslaget om en återreglering av kollegialiteten, men också att det normalt ska ingå både forskning och utbildning i lärares arbetsuppgifter. En stark kollegialitet tillsammans med akademisk frihet för den individuella forskaren/läraren är en förutsättning för att en ökad frihet i användningen av resurser ska fungera bra.

SULF tillstyrker också utredningens förslag om att vidta åtgärder för att öka basanslagens andel av lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå. Vi menar dock att ambitionsnivån är väl låg. För en välfungerande akademi borde andelen basanslag av lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå på sikt vara närmare 60 procent.

Fler nyheter