Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF välkomnar utredning om etikprövningslagen

Nyhet

Regeringen har idag tillsatt en utredning av etikprövningslagen. Utredningen är mycket efterlängtad av forskarvärlden och direktiven visar att regeringen hörsammat den skarpa kritiken från forskarsamhället, bland annat från SULF.

- Etikprövning av forskning är av stor betydelse för forskningens kvalitet och trovärdighet. Vi ska ha etikprövning, men systemet behöver förenklas, med förutsägbart bedömningssystem och etikprövning ska kunna tillämpas olika för olika discipliner för att få en rimlig etikprövning. Det måste vara ett transparent system som är förutsägbart för alla forskare, oavsett forskningsområde. Dagens lagstiftning bygger på det felaktiga antagandet om att all forskning utformas på ett och samma sätt, som den görs inom medicin och naturvetenskap. Ett felslut som gör att nuvarande lagstiftning utgör direkt ett hot mot forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, och också möjligheten för svensk forskning att ligga i framkant, säger Sanna Wolk, förbundsordförande SULF.

Fler nyheter