Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF:s riktlinjer för en schysst anställningsprocess

Nyhet

Anställningar som forskare och lärare i akademin ska erbjudas dem som är bäst lämpade. Det är en självklarhet.

SULF har i en rapport (Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin) visat att anställningar som lärare och forskare inom akademin sällan tillsätts med sökande som inte redan är verksamma vid lärosätet, att utlysta anställningar i många fall söks av extremt få personer och att flera tillsättningar görs redan innan sista ansökningsdag eller inom väldigt kort tid därefter. Bristerna i lärosätenas processer påverkar inte bara lärosätets möjlighet att nå och rekrytera de bästa, det är också ett brott mot grundlagen.

Här hittar du några enkla riktlinjer från SULF för hur en bra anställningsprocess ska gå till

Fler nyheter