Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Svara på SULF:s arbetstidsenkät!

Nyhet

Under 2020 har många av er genomfört en enorm arbetsinsats för att kunna leverera enligt de krav på digitala omställningar som ställts. Det har krävt mycket arbete och ibland mertid eller övertid.

- SULF behöver nu din hjälp med att kartlägga arbetstid, möjlighet till hemarbete och förändringar i arbetet med anledning av pandemin. SULF har därför nyligen skickat ut en enkät till alla medlemmar med registrerad e-postadress i vårt medlemsregister. Enkäten ska resultera i en rapport med förslag till hur SULF kan arbeta vidare med arbetstidsfrågorna. Resultatet kommer också fungera som underlag för kommande översyn av det centrala arbetstidsavtalet för lärare och doktorander, säger Robert Andersson, förhandlingschef på SULF.

Fler nyheter