Sök efter:

Svenska kyrkan: Konflikten avblåst

Nyhet

Parterna inom Svenska kyrkans avtalsområde är överens. Konflikten är avblåst och alla varslade konfliktåtgärder dras tillbaka.

Parternas överenskommelse som följer av medlarnas slutliga hemställan innebär bland annat:

  • Parterna är överens om innehållet i ett nytt modernt omställningsavtal som är likvärdigt med övriga arbetsmarknaden.
  • Medlarna kvarstår i uppdraget för att hjälpa till med att redaktionellt färdigställa texterna i detta avtal.
  • Nytt löne- och villkorsavtal tecknas för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 med garanti för retroaktivitet vad gäller lön.

    - Vi får genom överenskommelsen ett modernt omställningsavtal för våra medlemmar på Svenska kyrkans avtalsområde. Medlemmarna garanteras också nya löner från den 1 april. Att vi genom facklig sammanhållning kunnat sätta kraft bakom orden för att till slut få till detta avtal visar att den svenska modellen fungerar, säger Marielle Nakunzi, förhandlingschef privat sektor på SULF.
Fler nyheter