SULF.se / Nyhetsarkiv / Nyhet /UKÄ-rapport om coronaviruset och högskolan

UKÄ-rapport om coronaviruset och högskolan

Nu har UKÄ:s delrapport 2 om coronaviruset och högskolan kommit. Rapporten visar att högskolesektorn har klarat pandemin relativt väl. Enligt rapporten har många doktorander upplevt omställningen som positiv – många anser att det fungerat bra, både att jobba och bedriva forskarutbildning på distans. Men det har också förekommit problem, främst svårigheter med internationella samarbeten, utbyten och datainsamling.

- Det är många, speciellt doktorander,  som har kontaktat SULF och varit stressade under pandemin. I rapporten anges att mer än hälften har behövt ställa in eller senarelägga moment i forskarutbildningen och det stämmer väl överens med den bild vi fått av doktorandernas situation. Det har lett till oro för många doktorander om man ska hinna få avhandlingen klar i tid. Det är därför glädjande att många ansökningar om förlängning av doktorandtjänsterna beviljats, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Artikel i Universitetsläraren: ”Högskolan tycks ha klarat pandemin relativt väl”

Från nyhetsarkivet
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?