Sök efter:

Ökad andel kvinnliga professorer, men övrig utveckling oroar

Nyhet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har släppt sin årliga rapport. SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping blev rejält oroad när hon upptäckte att det bland de siffror som presenterades var få som visade att utvecklingen går åt rätt håll.

Ett urval av de siffror som finns i rapporten:

  • Antalet svenska män som är högskolenybörjare sjunker för andra året i rad.
  • Övergången till högre utbildning bland de med utlandsfödda föräldrar som kommit till Sverige före sju år ålder ökar, den är till och med bättre än övergången bland de som har svenskfödda föräldrar. Om man däremot ser till föräldrarnas utbildningsbakgrund så minskar övergången till högre utbildning i flera grupper.
  • Andelen utländska doktorander ökar. 71 procent finansieras med stipendier men rapporten visar inte hur stor del som är finansierade från andra länder.
  • Andelen tidsbegränsat anställda är samma som tidigare men anställningsformerna allmän visstidsanställning och vikariat ökar, meriteringsanställningarna blir alltså färre.
  • Kvinnliga professorer har ökat till 29 procent, vilket innebär en fördubbling på drygt 10 år. Det här är den enda positiva trenden, men om ökningstakten fortsätter vara 1-1,5 procent per år så tar det många år innan det blir jämställt.
Fler nyheter