Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Utbildningsbidrag avskaffas

Nyhet

Hallå där, Anna Ilar, ordförande för SULF:s doktorandförening.
Idag fattade regering beslut om att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander. Kommentarer?
– Självklart är vi doktorander mycket nöjda. I realiteten är det dock så att utbildningsbidraget redan är borta men det är bra att beslutet fattats formellt. Ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, har kommenterat avskaffandet av utbildningsbidraget med att ”doktorander som vid svenska lärosäten utför likvärdigt arbete bör också ha likvärdiga villkor.” Detta är dock inte fallet för doktorander med stipendium idag.

Vi på SULF har länge jobbat för att alla doktorander ska ha en anställning, inte utbildningsbidrag eller stipendium. En anställning gör att man får rätt till sociala förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och är fullt ut pensionsgrundande, säger Anna Ilar, ordförande för SULF:s doktorandförening.

 

Fler nyheter