Sök efter:

Utbildningsbidragen försvinner

Nu är det klart att utbildningsbidragen för doktorander försvinner. Från den 1 juli 2017 upphör förordningen om utbildningsbidrag för doktorander. Det innebär att det från detta datum så kan inga doktorander få utbildningsbidrag. Istället är det huvudregeln i högskoleförordningen, nämligen att doktorander skall ha anställning, som gäller framöver.

 

Nyhet

Det finns en övergångsregel att de som erhållit utbildningsbidrag innan sista juni 2017 går på de äldre föreskrifterna det vill säga kan ha utbildningsbidrag. Det är därför viktigt att vi ser till att högskolorna inte missbrukar möjligheten och konsekvent använder utbildningsbidragen innan den sista juni.

Genom att förordningen om utbildningsbidrag upphör så blir det ett antal konsekvensändringar i Högskoleförordningen. 4 § i 5 kapitlet upphör och alla anknytningar till utbildningsbidrag försvinner ur såväl 5 kap som i 7 kapitlet.

I högskoleförordningen finns också en övergångsbestämmelse nämligen att för doktorander som har utbildningsbidrag och som lämnar denna senast den 30 juni 2022 så gäller de äldre bestämmelserna.

En konsekvensändring har också skett i Diskrimineringslagen, där begreppet utbildningsbidrag har borttagits i 4 kap 18 §. I övrigt är det ingen ändring i Diskrimineringslagen.

Carl Falck
Förbundsjurist

Fler nyheter