info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se / Nyhetsarkiv / Nyhet /Utlys alla anställningar – SULF ställer krav i brev till landets rektorer

Utlys alla anställningar - SULF ställer krav i brev till landets rektorer

Syftet med utlysningen av lediga anställningar är att rekrytera de bästa och mest kompetenta för anställningen. Tyvärr är det alltför många lediga tjänster som aldrig utlyses.

Tyvärr är det alltför många lediga tjänster som aldrig utlyses. Bristerna i information om lediga anställningar, eller utlysning som det omnämns i dagligt tal, påverkar inte bara lärosätets möjlighet att nå och rekrytera de bästa, det bidrar också till att korta icke utlysta anställningar staplas på varandra och i förlängningen att icke konkurrensutsatta tjänster omvandlas till tillsvidareanställningar.

Det här är inte acceptabelt anser SULF. Därför kommer vi på torsdag skicka ett brev till landets samtliga universitets- och högskolerektorer. I brevet uppmanar vi dem att de måste komma tillrätta med problemen med bristfälliga utlysningar och uppdatera lärosätets anställningsordning samt få till en förändring av rutinerna. Brevet i sin helhet hittar du här!

Från nyhetsarkivet
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?