Sök efter:

Utlys alla anställningar - SULF ställer krav i brev till landets rektorer

Syftet med utlysningen av lediga anställningar är att rekrytera de bästa och mest kompetenta för anställningen. Tyvärr är det alltför många lediga tjänster som aldrig utlyses.

Nyhet

Tyvärr är det alltför många lediga tjänster som aldrig utlyses. Bristerna i information om lediga anställningar, eller utlysning som det omnämns i dagligt tal, påverkar inte bara lärosätets möjlighet att nå och rekrytera de bästa, det bidrar också till att korta icke utlysta anställningar staplas på varandra och i förlängningen att icke konkurrensutsatta tjänster omvandlas till tillsvidareanställningar.

Det här är inte acceptabelt anser SULF. Därför kommer vi på torsdag skicka ett brev till landets samtliga universitets- och högskolerektorer. I brevet uppmanar vi dem att de måste komma tillrätta med problemen med bristfälliga utlysningar och uppdatera lärosätets anställningsordning samt få till en förändring av rutinerna. Brevet i sin helhet hittar du här!

Fler nyheter