Tyvärr är det alltför många lediga tjänster som aldrig utlyses. Bristerna i information om lediga anställningar, eller utlysning som det omnämns i dagligt tal, påverkar inte bara lärosätets möjlighet att nå och rekrytera de bästa, det bidrar också till att korta icke utlysta anställningar staplas på varandra och i förlängningen att icke konkurrensutsatta tjänster omvandlas till tillsvidareanställningar.

Det här är inte acceptabelt anser SULF. Därför kommer vi på torsdag skicka ett brev till landets samtliga universitets- och högskolerektorer. I brevet uppmanar vi dem att de måste komma tillrätta med problemen med bristfälliga utlysningar och uppdatera lärosätets anställningsordning samt få till en förändring av rutinerna. Brevet i sin helhet hittar du här!

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}