Sök efter:

Välbesökt seminarium om akademi och aktivism

Nyhet

Den 13 mars var det dags för det första av tre jubileumsseminarier för att fira att SULF fyller 40 år 2024. Det första seminariet hade rubriken Akademi och aktivism - tabu eller förbannad skyldighet?. Ett femtiotal personer lyssnade på panelen som bestod av Sverker Sörlin, professor och idéhistoriker, Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Camilla Hansén, ledamot i utbildningsutskottet (MP) samt Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Samtalet filmades och kommer att publiceras på sulf.se/play. Nästa samtal är den 22 maj och kommer att handla om Akademi och AI.

Läs Universitetslärarens artikel om seminariet: Samtal om aktivism och forskning när SULF fyllde 40

Fler nyheter