Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Välbesökt seminarium om stress

Nyhet

SULF:s seminarium Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all annan press lockade ett 30-tal besökare. Seminariet utgick från rapporten med samma namn. Medverkande var Mari Willart, rapportförfattare och ombudsman, SULF
Therese Reitan, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola och Anna Ilar, nyligen disputerad vid Karolinska institutet och 3:e vice ordförande, SULF.

Seminariet inleddes av Anna Ilar. Därefter presenterade Mari Willart resultat ur SULF:s rapport om it-stress, Det akademiska skruvstädet. De stora problemen som orsakar stress är

  • Arbetsbelastningen
  • Andras förväntningar på tillgänglighet
  • Teknikproblem och bristande it-stöd
  • Ökande administrativa arbetsuppgifter
  • Bristande stöd från ledningen

Therese Reitan kommenterade resultatet och kunde bekräfta det på flera punkter, speciellt då det gäller ökade administrativa bördor för universitetslärare och forskare:
-I arbetslivet i stort har de administrativa arbetsuppgifterna ökat, men det läggs mindre resurser på dem. Nya stressmoment tillkommer, sa Therese Reitan.

Anna Ilar lyfte fram tio punkter med åtgärder för mindre stress i akademin:

  1. Arbetsgivaren måste se till att tjänstgöringsplanen är realistisk i förhållande till arbetsuppgifterna.

2. Arbetsgivaren måste engagera användarna vid val och utformning av programvara och utrustning samt erbjuda tillräcklig utbildning för att kunna använda verktygen på bästa sätt.

3. Arbetsgivaren måste se till att det finns en dialog mellan it-stödet och användarna så att användarna får rätt, snabb och effektiv hjälp när problem uppstår.

4. Arbetsgivaren måste åtgärda brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive genomföra särskilda it-skyddsronder.

5. Arbetsgivaren måste ha en löpande dialog med de anställda om förutsättningarna för arbetet och förbättra genomförandet av medarbetar-/utvecklingssamtal..

6. Arbetsgivaren måste se till att alla anställda vet vem de ska vända sig med arbetsmiljöproblem.

7. Arbetsgivaren måste klargöra vilka regler och rutiner som gäller för tillgänglighet och servicenivå.

8. Arbetsgivaren måste införa och regelbundet revidera regler, rutiner, riktlinjer och policys. Dessa måste förankras hos de anställda.

9. Regeringen måste höja ersättningen för utbildning på grund- och avancerad nivå.

10. Regeringen måste ta bort produktivitetsavdraget.

Läs artikeln ”Välutbildade krafter lämnar akademin på grund av it-stress” på Universitetslärarens webbplats.

 

Fler nyheter