Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Välkomna utredningar om osäkra anställningar och karriärvägar

Nyhet

Enligt ett pressmeddelande från regeringen får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda karriärvägar, meriteringssystem, stapling av tidsbegränsade anställningar och uppföljning av andelen visstidsanställningar.
- SULF har under lång tid larmat om att situationen med otrygga anställningar och otydliga karriärvägar är ohållbar om man har målet att verksamheten ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det är utmärkt att regeringen nu tar problemen på allvar och ger UKÄ i uppdrag att följa upp utvecklingen. Det visar att de förstår kopplingen till kvalitetsarbetet. Jag önskar bara att de också kunde förstå att finansieringssystemet som vi har nu till stora delar är kontraproduktivt för kvaliteten i både forskning och utbildning, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.  

Fler nyheter