Sök efter:

Vetenskapen hyllas med marsch 22 april

 

 

Nyhet

SULF stödjer March for Science den 22 april. I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt  i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt. Läs manifestet med de tre huvudprinciperna bakom manifestationen.

Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. För oss, liksom för många andra svenska organisationer och företag, är vetenskap en grundpelare i vår verksamhet. Samhället och forskarna behöver varandra för att klara utmaningarna som mänskligheten står inför.

Vi hoppas att så många av våra medlemmar som möjligt också vill stödja manifestationen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Marscher arrangeras i Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå och Uppsala. SULF-medlemmar från Lunds universitet kommer att ansluta till marschen i Köpenhamn.

Stockholm – förberedelser: Vill du hjälpa till med att förbereda marschen? Inför manifestationen anordnas två workshopar där den som vill kan tillverka plakat och banderoller liksom få info om vad det innebär att vara volontär. Dessa workshopar äger rum den 11 april och den 19 april kl. 16:30-19:30 på CityLife konferensanläggning, Sveavägen 63.  Alla som vill hjälpa till är välkomna till mötena!

22 april:  Samling och avmarsch kl. 12.00 från Mariatorget via Sankt Paulsgatan – Götgatan – Hökens gata – Östgötagatan – Folkungagatan -Götgatan till Medborgarplatsen (se karta). Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13:30-15:00.

Fler nyheter