Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Viktigt samtal om akademisk frihet 

Nyhet

Den 17 maj deltog SULF:s förbundsdirektör Lars Geschwind på Universitetskanslersämbetets seminarium om akademisk frihet. Seminariet utgick från UKÄ:s nya rapport ”Akademisk frihet i Sverige - Regeringsuppdrag om lärosätenas arbete med att främja och värna akademisk frihet”. 

Akademisk frihet är en prioriterad fråga för SULF. För att skydda den akademiska friheten arbetar vi bland annat för att stärka grundlagsskyddet för akademisk frihet men även med att förbättra arbetsmiljöarbetet. UKÄ:s rapport bekräftar många av de problem som SULF pekat på tidigare och att mer krävs för att stärka den akademiska friheten. Under panelsamtalet sa Lars bland annat: 

”Rapporten visar att många policydokument finns på plats men vi ser samtidigt att det i praktiken inte fungerar lika bra. Det är tydligt att lärosätena behöver ta tag i arbetsmiljöarbetet på riktigt så verkligheten matchar dokumenten”.  

Utöver Lars deltog även rektor Hans Adolfsson, ordförande för SUHF & rektor, Umeå universitet, Sanne Kofod Olsen, SUHF, rektor, Kungl. Konsthögskolan, Jacob Färnert, ordförande, SFS, Topias Tolonen-Weckström, ordförande, SFS Doktorandkommittén, Åsa Wikforss, professor i filosofi och Sten Widmalm, professor i statskunskap 

Fler nyheter