Sök efter:

Fortfarande för många med otrygg anställning i högskolan

Pressmeddelande

Idag presenterar Universitetskanslersämbetet sin årsrapport. Rapporten visar att det är stadigt lägre andel av den forskande och undervisande personalen som har tidsbegränsad anställning, andelen har mellan 2015 och 2016 sjunkit från 30 till 28 procent.

Trenden går åt rätt håll men andelen som har en tidsbegränsad anställning i akademin är fortfarande hög jämfört med övriga arbetsmarknaden. 28 procent av den forskande och undervisande personalen saknar tillsvidareanställning, doktorander undantagna.

– Det finns fortfarande mycket att göra då det gäller andelen tidsbegränsade anställningar, och variationen mellan lärosätena är stor. Karolinska institutet ligger fortsatt i topp bland stora statliga universitet med 45 procent visstider. Att Universitetskanslersämbetet numera uppmärksammar problemet och gör den här statistiken tillgänglig tycker vi på SULF är steg i rätt riktning för att kunna åtgärda problemet, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

– De korta och otrygga anställningsförhållandena försämrar möjligheterna att långsiktigt bedriva kvalificerad forskning. Här måste regeringen ta sitt ansvar och påskynda utvecklingen. Vi väntar till exempel fortfarande på den ändring i högskoleförordningen som ska ge meriteringsanställda forskare rätt till prövning för tillsvidareanställning, avslutar Karin Åmossa.

Årsrapporten redovisar numera statistik över visstidsanställningar per lärosäte och SULF presenterar idag en bearbetning av den. Bearbetad tabell med statistik per lärosäte finns här.


Presskontakt:

Ulrika Herstedt, pressansvarig, uh@sulf.se, 070-796 36 30
Karin Åmossa, chefsutredare, ka@sulf.se, 070-292 17 70

Fler nyheter