Sök efter:

Remissvar: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

SULF välkomnar att regeringen föreslår ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Förbundet anser att förslaget är väl utformat i alla delar och väl motiverat.

Remissvar

2017-11-16

REMISSVAR

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har av Saco erbjudits att lämna remissvar på ovanstående förslag.

Bakgrund
I en promemoria från Finansdepartementet föreslås ett återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgifter.

SULF:s inställning

  • SULF tillstyrker förslaget i alla delar

SULF välkomnar att regeringen föreslår ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Förbundet anser att förslaget är väl utformat i alla delar och väl motiverat.

Git Claesson Pipping, förbundsdirektör
Robert Andersson, förhandlingschef

Fler nyheter