SULF.se / Nyhetsarkiv / Remissvar / Remissvar: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Remissvar: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

SULF välkomnar att regeringen föreslår ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Förbundet anser att förslaget är väl utformat i alla delar och väl motiverat.

2017-11-16

REMISSVAR

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har av Saco erbjudits att lämna remissvar på ovanstående förslag.

Bakgrund
I en promemoria från Finansdepartementet föreslås ett återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgifter.

SULF:s inställning

  • SULF tillstyrker förslaget i alla delar

SULF välkomnar att regeringen föreslår ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Förbundet anser att förslaget är väl utformat i alla delar och väl motiverat.

Git Claesson Pipping, förbundsdirektör
Robert Andersson, förhandlingschef

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?