Sök efter:

Remissvar: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Remissvar

SULF kan inte se att det finns några skäl att just forskare ska behandlas annorlunda än andra som kommer till Sverige för att arbeta. Även här bör anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis för yrket krävas för att arbetstillstånd ska utfärdas. Stipendier bör inte tillåtas.

REMISSVAR

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)
Sacos dnr Rnr 68.13

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, har inga invändningar mot de förslag som förs fram i skrivelsen.

Förbundet vill dock framhålla att det finns betydande problem med de särskilda bestämmelser som gäller för gästforskare som kommer till Sverige med stöd av ett mottagningsavtal hos en av Vetenskapsrådet godkänd forskningshuvudman. I dessa fall räcker det att den berörda har tillräckliga medel för sin försörjning. Det belopp som den sökande ska ha tillgång till för sitt uppehälle fastställs i särskild ordning av Vetenskapsrådet och uppgår för närvarande till 9 600 kronor per månad. Vi har stött på att detta regelverk medger att forskare, som ansetts ha världsunik kompetens, anställts vid (statliga) lärosäten med löner som ligger mer än 10 000 kronor mer månad under vad som normalt gäller eller att de tvingas försörja sig på skattefria stipendier som inte ger någon social trygghet överhuvudtaget.

SULF anser att denna ordning behöver förändras samtidigt som man genomför de förslag som läggs fram i skrivelsen. Vi kan inte se att det finns några skäl att just forskare ska behandlas annorlunda än andra som kommer till Sverige för att arbete. Även här bör anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller praxis för yrket krävas för att arbetstillstånd ska utfärdas. Stipendier bör inte tillåtas.

För Sveriges universitetslärarförbund,

Git Claesson Pipping
Förbundsdirektör

Robert Andersson
Förhandlingschef

Fler nyheter