Sök efter:

Remissvar: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

SULF anser att förslaget om avskaffande av skattereduktion för fackföreningsavgift är skadligt för den svenska modellen. Det vore därför högst olämpligt att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter eller avdragsrätten för medlemsavgift till en arbetsgivarorganisation.

Remissvar

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har erbjudits att lämna remissvar på denna promemoria (Fi 2018/03888/S1).

Bakgrund
I en promemoria från Finansdepartementet föreslås ett avskaffande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter.

SULF:s inställning

  • SULF anser att förslaget är skadligt för den svenska modellen och att skattereduktionen därför ska kvarstå

SULF välkomnade införandet av skattereduktion för fackföreningsavgifter. En sådan är ett sätt att ge arbetsmarknadens parter likvärdiga förutsättningar då arbetsgivarna får dra av för avgifter till en arbetsgivarorganisation. Därutöver förutsätter den svenska modellen att såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationerna har en hög anslutningsgrad. Skattereduktion för fackföreningsavgifter är ett sätt att bidra till detta.

Man kan konstatera att det, i den uppgörelse som fyra partier nyligen gjort i samband med regeringsbildningen, förutsätts att arbetsmarknadens parter ska lösa vissa frågor såsom förändringar i turordningsreglerna. Detta förutsätter att organisationsgraden är hög hos såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det vore därför högst olämpligt att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter eller avdragsrätten för medlemsavgift till en arbetsgivarorganisation.

Git Claesson Pipping                                                        Robert Andersson

Förbundsdirektör                                                              Förhandlingschef

Fler nyheter