Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Remissvar: En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

Förbundet delar utredningens grundläggande uppfattning om vikten av att regler är enkla, tydliga och enhetliga. Förhoppningsvis kommer detta att leda till större effektivitet i arbetsmiljöarbetet inom det statliga området.

Remissvar

Saco 2011-10-24

En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011:57)
(R:71.11)

Saco  har genom remiss den 18 augusti 2011 givit bl. a. SULF möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande.

SULF:s synpunkter
SULF begränsar sitt yttrande till att avse förbundets huvudsakliga verksamhetsområde, dvs. de statliga universiteten och högskolorna.

Förbundet delar utredningens grundläggande uppfattning om vikten av att regler är enkla, tydliga och enhetliga. Förhoppningsvis kommer detta att leda till större effektivitet i arbetsmiljöarbetet inom det statliga området.

SULF är således positivt till att föreläggande och förbud kan förenas med vite även för statliga myndigheter. Förbundet anser att det är självklart att regler tillämpas enhetligt gentemot alla arbetsgivare, dvs. att det inte föreligger någon skillnad mellan privat och offentlig verksamhet. Att alltid förena föreläggandet eller förbudet med vite ger också en förutsebar och enhetlig tillämpning av reglerna. Detta förfaringssätt skulle också kunna uppfattas som en skärpning av reglerna och därmed eventuellt också ge en preventiv effekt på efterlevnaden inom det statliga området.

För Sveriges universitetslärarförbund

Git Claesson Pipping
förbundsdirektör

Mari Willart
ombudsman

Fler nyheter