Sök efter:

Remissvar: Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

SULF tillstyrker förslaget om en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen och att dessa personer får ett utbildningsbidrag under utbildningstiden. När det gäller utbildningsbidrag som finansiering under forskarutbildning är SULF starkt kritiska. Men när det som i det här fallet handlar om möjligheter att komplettera en forskarutbildning med en utbildning som leder till en yrkesexamen tycker vi att utbildningsbidrag är motiverat.

Remissvar

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Sveriges universitetslärarförbund har genom remiss, daterad 2015-10-21, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Utbildningsdepartementet

Diarienummer: U2015/05012/UH
2015-12-17

Promemorians huvudsakliga förslag är en femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen på antingen licentiat- eller doktorsnivå. Satsningen riktas särskilt till personer inom områden där det saknas eller beräknas komma att saknas behöriga lärare, det vill säga i första hand matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik. Den som genomgår utbildningen ska kunna få en statlig studieersättning i form av utbildningsbidrag på 25 000 kr/mån under studietiden.

Satsningen föreslås regleras i två nya förordningar som reglerar dels utbildningen och dels utbildningsbidraget.

 

 

 

Fler nyheter