Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Avskedad forskare får sitt fall prövat i Arbetsdomstolen

SULF i medierna

SULF stämmer Lunds universitet till Arbetsdomstolen, AD, för avskedet av en forskare som fällts för oredlighet i forskning. SULF anser inte att arbetsgivaren bevisat den oredlighet som ligger till grund för avskedet. En forskare vid Lunds universitet avskedades den 6 februari i år efter att tidigare ha fällts för oredlighet i forskning, enligt ett beslut av rektor. Nu hamnar fallet i Arbetsdomstolen.

– Det är arbetsgivaren som har utrett och beslutat att medlemmen gjort sig skyldig till oredlighet och medlemmen är inte dömd för oredlighet i forskning, så kallat forskningsfusk, av en domstol eller någon annan oberoende instans, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på SULF.

Mer information

Läs hela artikeln på Universitetslärarens webbplats.

Fler nyheter