Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Debatt: "Linnéuniversitetet kör över lärarna”

SULF i medierna

”Ledningen på Linnéuniversitetet sätter undervisningskvaliteten på spel när de inom kort antar en ny policy om lärares upphovsrätt. Både lokala och centrala förhandlingar mellan Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, och universitet har avslutats i oenighet. Ändå väljer universitetsledningen att köra över universitetslärarna med den nya policyn.” skriver SULF:s Sanna Wolk och Jan Andersson, ordförande Saco-S vid Linnéuniversitetet i en debattartikel i Barometern: "Linnéuniversitetet kör över lärarna”

Replik 2 februari, Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet: "Linnéuniversitets policy är ett steg på vägen för en mer tillgänglig och öppen vetenskap”

Slutreplik SULF/Saco-S Linné 11 februari: "Öppen data bygger på respekt för forskarens upphovsrätt

 

Fler nyheter