Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Debatt: ”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

SULF i medierna

SULF är en av undertecknarna av debattartikeln i Dagens Samhälle: ”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

SULF undertecknar idag en deklaration för en stark demokrati. Vi åtar oss att, hundra år efter demokratins och rösträttens införande, bidra till att stärka demokratin. Undertecknandet gör SULF tillsammans med Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Kommittén Demokratin 100 år.

Fler nyheter