Debatt: ”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

SULF i medierna

SULF är en av undertecknarna av debattartikeln i Dagens Samhälle: ”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

SULF undertecknar idag en deklaration för en stark demokrati. Vi åtar oss att, hundra år efter demokratins och rösträttens införande, bidra till att stärka demokratin. Undertecknandet gör SULF tillsammans med Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Kommittén Demokratin 100 år.

Fler nyheter