Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Öka basanslagen för att stärka lärosätesautonomi och akademisk frihet

SULF i medierna

"På papperet har svenska lärosäten, forskare och universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. Men i praktiken hotas oberoendet av dagens system för att finansiera svensk forskning, skriver företrädare för fackförbundet SULF som vill öka andelen basanslag som går direkt till lärosätena för forskning. "

Läs debattartikeln i Curie: Öka basanslagen för att stärka lärosätesautonomi och akademisk frihet

Fler nyheter