SULF.se / Nyhetsarkiv / SULF i medierna /Debatt: Öka basanslagen för att stärka lärosätesautonomi och akademisk frihet

Öka basanslagen för att stärka lärosätesautonomi och akademisk frihet

"På papperet har svenska lärosäten, forskare och universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. Men i praktiken hotas oberoendet av dagens system för att finansiera svensk forskning, skriver företrädare för fackförbundet SULF som vill öka andelen basanslag som går direkt till lärosätena för forskning. "

Läs debattartikeln i Curie: Öka basanslagen för att stärka lärosätesautonomi och akademisk frihet

Från nyhetsarkivet
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?