Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Förändrad syn på meritering kan ge mer jämställd högskola

SULF i medierna

SULF:s rapport Med ljuset på jämställdhet: när osäkerheten överskuggar allt omnämns i debattartikel i Publikt:
"Dagens system för att värdera meriter i den akademiska världen missgynnar dem som tar ett helhetsansvar för lärosätets utveckling – och det är i stor utsträckning kvinnor, skriver KTHs rektor Sigbritt Karlsson. Ett bredare meriteringssystem skulle vara positivt för jämställdheten och för akademin, menar hon." Publikt: Förändrad syn på meritering kan ge mer jämställd högskola

Fler nyheter