Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Friskolor: Högre betyg, sämre prestation

SULF:s chefsutredare Karin Åmossa intervjuas i Dagens arena i artikel om friskolor:
”Att elever börjar högskoleutbildningar som de inte klarar av kan få långtgående konsekvenser. Om inte antagningen är rättvis, så urholkar det kvaliteten på utbildningen, menar Karin Åmossa. chefsutredare på SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.
– Finns det skevheter är det allvarligt både ur ett rättviseperspektiv och för kompetensförsörjningen, man vill ha in den bästa kompetensen på högskolorna, säger Karin Åmossa.”

Läs hela texten:  Friskolor: Högre betyg, sämre prestation

SULF i medierna
Fler nyheter