Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Hur många framstående forskare ska vi gå miste om?

SULF i medierna

SULF:s tredje vice ordförande Anna Ilar bloggar i Curie om utländska doktorander och forskares utmaningar då det gäller bland annat uppehållstillstånd: Hur många framstående forskare ska vi gå miste om?

Fler nyheter