Sök efter:

Debatt: Hyfsa debatten om den akademiska friheten!

SULF i medierna
Faksimil från debattartikeln i Upsala Nya Tidning

SULF:s förbundsordförande Mats Ericson skriver i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning: Hyfsa debatten om den akademiska friheten! (låst artikel).

I debattartikeln skriver Mats Ericson bland annat: "Vi har lyssnat till debatten och känner oss nödgade att räta ut fyra allvarliga missförstånd:

  1. Missförstånd nummer ett: Akademisk frihet är rätten att kritisera hur som helst!
  2. Missförstånd nummer två: Akademisk frihet är rätten att kränka!
  3. Missförstånd nummer tre: Otrygga anställningar är en förutsättning för akademisk frihet!
  4. Missförstånd nummer fyra: Akademisk frihet är rätten att gynna män på kvinnors bekostnad!"

    Akademisk frihet förutsätter tre saker: Ett starkt lagskydd, trygga anställningar och en god arbetsmiljö. Riksdagen behöver se till att lagskyddet kommer på plats. Men det räcker inte. Lärosätena måste ta sitt arbetsgivaransvar på allvar. Forskare och lärare i akademin ska ha goda arbetsvillkor och en kreativ arbetsmiljö som är trygg."

Fler nyheter