Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

SULF i medierna

"Sveriges universitetslärare och forskare ökade i fjol med drygt två procent, från 19 073 yrkesverksamma medlemmar 2019 till 19 479.
– Vi har haft en positiv medlemsutveckling under flera år, vilket bland annat beror på utbygganden av universitet och högskolor. Ökningen i fjol var dock betydligt större än vad vi hade räknat med, säger kommunikationschefen Jon Stenbeck."

Läs hela artikeln i Skolvärlden: I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Fler nyheter