Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Låt bli detaljstyrning och politisering

SULF i medierna

SULF nämns i ledarkrönika, skriven av Sakine Madon, i Unt den 30 oktober: Låt bli detaljstyrning och politisering (låst artikel)
"Sanna Wolk, som leder organisationen Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), varnar för att Tidöavtalet är ett hot mot den akademiska friheten (DN Debatt, 28/10)". 

Fler nyheter