Sök efter:

Ni kvinnor får inte betalt efter 16.06

SULF i medierna

Kvinnor jobbar gratis från 16:06, alltså 54 minuter om dagen. Sedan rörelsen Lön hela dagen bildades för sju år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:06. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 25 år, år 2044.

För att öka takten ställer 16:06-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

SULF:s ordförande Mats Ericson är en av undertecknarna av debattartikeln i Aftonbladet: Ni kvinnor får inte betalt efter 16.06.

Fler nyheter