Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Nya utlänningslagen lockar inga forskare till Sverige

SULF i medierna

SULF nämns i ledare i Svenska Dagbladet: "Universitetslärarnas och forskarnas fackliga organisation SULF har identifierat ytterligare snubbeltrådar som skulle behöva rensas bort om vi vill öka Sveriges attraktionskraft."
Läs Karl Sigfrids ledare: Nya utlänningslagen lockar inga forskare till Sverige

Fler nyheter