Sök efter:

Replik: Så kan lärosäten arbeta mot kränkning

SULF i medierna

SULF har replikerat i Unt: Så kan lärosäten arbeta mot kränkning (låst artikel) I repliken föreslår SULF:s ordförande Mats Ericson två förslag på hur lärosätena kan förbättra sitt arbete med att arbeta mot kränkningar:
1. Lärosätena måste bli bättre på att ta sitt ansvar för både anställdas och studenters arbetsmiljö

2. Lärosätena måste ha en tydlig och välkänd hållning kring gränsen mellan sedvanlig debatt och diskussion om forskning och forskningsresultat å ena sidan och kränkning å andra sidan.

Debatt Unt 29 mars: Hyfsa debatten om den akademiska friheten! låst artikel)
Replik Sten Widmalm Unt 1 april: Hur "hyfsar" man egentligen debatten

Fler nyheter