Sök efter:

Replikskifte om svensk doktorandutbildning

SULF i medierna

”De problem som Enkvist beskriver i doktorandutbildningen, med brist på självständigt intellektuellt arbete och doktorander som bärs genom sin utbildning av sina handledare, känner vi inte igen alls. Att sådana problem i utbildningen skulle bero på doktoranders anställningsform är än mer oförståeligt.” skriver Asreen Rostami, ordförande för SULF:s doktorandförening, tillsammans med representanter för Sfs och doktorandnämnden vid Uppsala universitet.

Replikskifte om svensk doktorandutbildning

Replik till Doktorandutbildning med oavsedda följder

Fler nyheter