Sök efter:

Så löser universiteten en omöjlig uppgift

SULF i medierna

”De ekonomiska resurserna krymper för landets universitet, samtidigt som antalet studenter har fördubblats sedan 1990-talet. Full ersättning betalas dessutom bara ut för de studenter som fullföljer sina studier. Det har lett till ett system där studenter slussas genom utbildningar och examineras trots att de inte uppnått kunskapsmålen. ”
Kvartal: Så löser universiteten en omöjlig uppgift

Fler nyheter