Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SFS: Högre utbildning är på väg mot systemkrasch

SULF i medierna

Sveriges förenade studentkårer, Sfs, är mycket kritiska mot nuvarande modell för resurstilldelning till den högre utbildningen. I artikeln nämns SULF. ”Antagandet att undervisning kan effektiviseras i det oändliga kombinerat med grundläggande systemfel ger stora utmaningar. Höstbudgeten är långt ifrån att lösa problemet, skriver Simon Edström från Sveriges förenade studentkårer.”

Läs debattartikeln i Altinget: SFS: Högre utbildning är på väg mot systemkrasch  

Fler nyheter