Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Sverige klarar sig inte utan utländsk kompetens

SULF i medierna

Den nya utlänningslagen är ohållbar eftersom den tvingar behövlig kompetens att lämna Sverige, skriver företrädare för Liberalerna. Lagen behöver en ventil för att Sverige ska vara en forskningsnation i världsklass, skriver Maria Nilsson, Robert Hannah och Lina Nordquist i ett debattinlägg i Lundagård: Sverige klarar sig inte utan utländsk kompetens

Fler nyheter