Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

”Välutbildade krafter lämnar akademin på grund av it-stress”

SULF i medierna

Hög arbetsbelastning och it-relaterade problem skapar en ohållbar arbetssituation för många universitetslärare och forskare. Dialog, rutiner och tydliga förväntningar är några steg för att minska stressen – men det stora problemet är det underfinansierade utbildningssystemet. Det kom fram i diskussionen på SULF:s seminarium i Almedalen på tisdagen.

Läs hela artikeln på Universitetslärarens webbplats.

Fler nyheter