Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Medlemskap

Free insurance consultation offer from Folksam

Folksam offers members of SULF a free one-hour consultation to help you go through your insurance coverage. This offer applies to all members, whether you have insurance from Folksam or not. Take advantage of this opportunity to review your insurance coverage to ensure that it is suitable for your current circumstances.

Are you properly insured? Will you be able to cope financially if something happens? Has something already happened that your members’ insurance can provide compensation for? Let Folksam help you answer these questions and more.

Book an appointment here (in Swedish).

Webinar: Learn more about your insurance cover

Watch this webinar if you have asked yourself questions like; What kinds of insurance are included in my employment conditions …

Trygghet för dig som jobbar inom högskolan

För Paulina är SULF gemenskap och stöd – när det väl gäller. ”Man måste kunna prata om det som är …

SULF kan högskolan

För Max är SULF ett sätt att vara med i ett större sammanhang som stärker universitetslärarnas position. ”Det känns bra …

Sveriges mest välutbildade medlemmar

För Gunilla är medlemskap i SULF att vara del av något större. ”Även om man inte alltid behöver det som …

Security for employees in the higher education sector

For Mohamed, SULF is a safety net and someone to turn to. ”In order to promote innovation and creativity, it …

Sjukförsäkring ingår i SULF-medlemskapet

Grattis alla SULF-medlemmar, nu ingår sjukförsäkring från Folksam i ditt medlemskap! Sjukförsäkringen innebär ökad ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eftersom den …