Sök efter:
Medlemskap

Sjukförsäkring ingår i SULF-medlemskapet

Grattis alla SULF-medlemmar, nu ingår sjukförsäkring från Folksam i ditt medlemskap! Sjukförsäkringen innebär ökad ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eftersom den ger dig kompensation för förlorad inkomst vid längre sjukskrivning. Ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Försäkringen:

  • omfattar alla yrkesverksamma SULF-medlemmar,
  • träder in om medlemmen blir arbetsoförmögen mellan 25-100 procent,
  • ger även ersättning om medlemmen inte kan arbeta på grund av: förebyggande vård vård av nära anhörig vård av allvarligt sjukt barn.

Försäkringen kostar inget extra och du behöver inte göra något för att försäkringen ska gälla för dig som är medlem i SULF och yrkesverksam.

Mer information

Läs mer om sjukförsäkringen här.

Trygghet för dig som jobbar inom högskolan

För Paulina är SULF gemenskap och stöd – när det väl gäller. ”Man måste kunna prata om det som är …

SULF kan högskolan

För Max är SULF ett sätt att vara med i ett större sammanhang som stärker universitetslärarnas position. ”Det känns bra …

Sveriges mest välutbildade medlemmar

För Gunilla är medlemskap i SULF att vara del av något större. ”Även om man inte alltid behöver det som …

Security for employees in the higher education sector

For Mohamed, SULF is a safety net and someone to turn to. ”In order to promote innovation and creativity, it …

Styrka, trygghet, kunskap

Den akademiska karriären kan vara en djungel, men Sveriges universitetslärare och forskare finns här för dig på din expedition i …

Strength, security, knowledge

Time to level up? A career in academia can be a jungle, but The Swedish Association of University Teachers and …