Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Sjukförsäkring för medlemmar i SULF 

Den 1 januari 2023 ingår en sjukförsäkring från Folksam i ditt medlemskap i SULF. Försäkringen, som omfattar yrkesverksamma medlemmar, kostar inget extra och du behöver inte göra något för att försäkringen ska gälla för dig. Sjukförsäkringen innebär ökad ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eftersom den ger dig kompensation för förlorad inkomst vid längre sjukskrivning. Ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Försäkringen träder in om medlemmen blir arbetsoförmögen mellan 25-100 procent. Efter en karens på 90 dagar lämnar försäkringen ersättning med 2100 kronor per månad vid full arbetsoförmåga i upp till två månader.

Sjukförsäkringen ger också ersättning om medlemmen inte kan arbeta på grund av följande orsaker: 

  • förebyggande vård,
  • vård av nära anhörig eller
  • vård av allvarligt sjukt barn. 

Mer information

Folksams webbplats hittar du mer information om försäkringen och vilka regler som gäller.. Har du frågor kan du också ringa dem på telefonnummer 0771-950 950.

Frågor och svar

Här hittar du ett antal frågor och svar gällande sjukförsäkringen för SULF:s medlemmar.

Ersättning kan utbetalas efter tre månaders arbetsoförmåga som är minst 25 procent eller mer. Ersättning utbetalas under längst två månader och ger upp till 2100 kronor per månad vid hel arbetsoförmåga.

Karensen är 90 dagar.

Alla yrkesverksamma medlemmar som har rätt till allmän sjukpenning omfattas av försäkringen.

Försäkringen gäller för nya sjukskrivningar som inträffar från och med 1 januari 2023.

Gå in på https://www.folksam.se/anmal-skada eller ring Folksam på telefonnummer 0771-950 950.

Nej du ska behålla din frivilliga sjukförsäkring. Om du är fortsatt arbetsoförmögen efter två månader så fortsätter den frivilliga sjukförsäkringen att betala ersättning i upp till 36 månader.

Då får du den högre ersättningsnivån redan efter 90 dagar.

Nej, sjukförsäkringen är en extra medlemsförmån som betalas av SULF och ingår automatiskt i din medlemsavgift.

  • Alla yrkesverksamma medlemmar i SULF får ett bättre ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga.
  • Premien för den frivilliga sjukförsäkringen sjunker för alla medlemmar.