Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Medlemsavgifter

Vad kostar det?

SULF:s medlemsavgift är 275 kr per månad, inklusive inkomstförsäkring. Avgiften betalar du enklast med e-faktura eller autogiro. För pappersfaktura tillkommer en avgift om 19 kr per utskickad avi.

För dig som är doktorand är avgiften endast 125 kr per månad. Självklart kan du som är doktorand ta del av alla förmåner som är kopplade till ett medlemskap i SULF.

A-kasseavgift ingår inte. För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Det innebär att du behöver vara medlem i både SULF och i en a-kassa i minst 12 månader för att kunna utnyttja försäkringen. SULF rekommenderar därför våra medlemmar att även bli medlemmar i Akademikernas a-kassa.

Medlemsavgift

Medlemstyp Medlemsavgift 
kr/mån
Ordinarie medlem 275 kr 
Doktorandanställd 125 kr
Pensionär 660 kr/år
Dubbelanslutna medlemmar
SULF har dubbelanslutningsavtal
med 18 andra Sacoförbund.
Kontakta medlemsregistret för
mer information.
Här hittar du information om vilka avgifter som gäller.

Stipendiater samt några fler grupper kan få reducerad avgift. Läs mer under “Vem kan få reducerad medlemsavgift”.

Betalning

SULF värnar miljön! Om medlemsavgiften betalas elektroniskt av alla SULF-medlemmar, gör det skillnad för miljön och dessutom stämmer det väl in i förbundets miljöpolicy. Så för miljöns skull – välj autogiro eller e-faktura.

Om du väljer autogiro eller e-faktura blir det dessutom enklare för både dig och förbundet. Och du slipper aviavgiften!

Det finns tre sätt att betala din medlemsavgift: autogiro (månadsvis) eller e-faktura (månads- eller årsvis) eller en avi som skickas hem till dig. För pappersavier tillkommer en avgift om 19 kr per utskickad avi.

  1. Autogiro innebär att du som är medlem ger SULF fullmakt att dra medlemsavgiften månadsvis direkt från ditt bankkonto. För att anmäla autogiro anmäler du det direkt hos din internetbank. Välj SULF som betalningsmottagare. Om din bank efterfrågar betalarnummer eller liknande, ange ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck. Avgiften betalas i efterskott och dras den sista bankdagen varje månad. (Bankgiro för autogiro är 772-5633. Observera att detta bankgironummer inte är samma som det du betalar till via avi.)
  2. E-faktura: Om du är kund i en bank som kan ta emot e-fakturor samt har betaltjänst via din internetbank kan du betala medlemsavgiften genom en e-faktura. Det är ett enkelt och smidigt sätt att betala och innebär att du får fakturan skickad till din internetbank i stället för att skickas med vanlig post. Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura gör. De flesta större banker i Sverige är anslutna. För att skaffa e-faktura loggar du in på din internetbank och fyller i anmälan.
  3. Avi. Du kan välja mellan att få en avi hemskickad per post som omfattar medlemsavgifter för ett helt år eller en för varje månad. En aviavgift om 19 kr tillkommer per utskickad avi.

Vid pensionärsmedlemskap kan du betala månadsvis via autogiro eller årsvis via avi eller e-faktura. Väljer du pappersavi tillkommer en avgift om 19 kronor.

Betalningar från utlandet (betalningar från utlandet ska ske till bankgironummer 885-9225)
Vi har IBAN-nummer: SE15 8000 0890 1191 4326 5990
Bankens BIC: SWEDSESS
Valuta: SEK

Vår bank är Swedbank. Ange ditt personnummer och fakturanummer som betalningsreferens. Eventuella bank-/transaktionsavgifter betalas av dig.

I medlemsavgiften på 275 kronor ingår en rad förmåner, bland annat SULF:s inkomstförsäkring.  A-kasseavgift tillkommer, medlemskap tecknas separat hos Akademikernas a-kassa. 

SULF:s medlemsavgift är 275 kr per månad , inklusive inkomstförsäkring. Här kan du se hur medlemsavgiften används. Övergripande kostnader som lokaler, personal och It är fördelade mellan de olika kategorierna.
medlemsavgift16

Den akademiska karriären medför väldigt varierande villkor. Därför har SULF valt att ge dig som är exempelvis doktorand, stipendiat eller arbetar utomlands reducerad medlemsavgift.

Du som är doktorand anger själv din beräknade disputationsmånad. Om SULF inte har information om när du förväntas disputera reduceras avgiften tolv månader i taget.

Du kan också få reducerad medlemsavgift om du är enkelansluten medlem som blir arbetslös och varit medlem för kort tid för att kvalificera dig för ersättning från a-kassa.

Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som:

  • är stipendiater (doktorander eller postdoktorer)
  • arbetar utomlands utan anställning i Sverige (utom de som har tillgång till gästmedlemskap, det vill säga de som är verksamma i Kanada, Irland, Storbritannien, Danmark, Norge eller Finland i maximalt två år, de betalar ordinarie avgift).
  • arbetslösa på heltid som inte uppfyllt kvalifikationstiden för ersättning från a-kassan

Kontakta medlemsregistret för mer information.

Du måste ansöka om att få reducerad medlemsavgift. Reduktionen gäller under en begränsad tid, med undantag för pensionärsavgift.

Ange vilken reduktion du anser dig har rätt till genom att skicka ett mejl till medlem@sulf.se. Ange då medlemsnummer/personnummer och vilken typ av reduktion det avser.

Reduktion av medlemsavgiften ges inte retroaktivt. Observera också att du måste anmäla till oss om dina förhållanden ändras och du inte längre har rätt till reducerad avgift. Kontakta gärna medlemsregistret om du har frågor om din medlemsavgift, e-post eller telefon 08-505 836 00. Telefontider för medlemsregistret är vardagar 9.00-11.30.