Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Anställning

Anställningsvillkor

Dina anställningsvillkor finns reglerade på tre ställen; ditt anställningsavtal, i lagstiftning och i kollektivavtal. Kollektivavtalen finns både som centrala kollektivavtal och som lokala kollektivavtal. När du erbjuds en anställning, undrar över dina rättigheter inom ramen för en existerande anställning eller överväger att byta jobb är det viktigt att ha veta vilka anställningsvillkor du har och vilka du bör bevaka.

Anställningsvillkor kan vara en mängd olika saker men det kan exempelvis vara: möjlighet att ha förtroendearbetstid och arbetstidens fördelning, bisyssleregler, traktamenten, antal semesterdagar eller ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, tjänstepension, försäkringar som omfattar den anställde, möjlighet att vara ledig med lön eller upphovsrättsliga frågor.

Om du är statligt anställd kan du läsa mer om dina anställningsvillkor i kategorin statlig sektor.